عمومی 

۴ اصل زیبایی

انسان زیبا آفریده شده است و زیبایی را دوست دارد.زیبایی از گذشته تا به حال هست و خواهد بود.از کودکی نیز در ذهن ما این واژه معیارهای زیاد و متفاوت خود را دارد.زیبایی نسبی است و فرد به فرد،فرهنگ به فرهنگ‌‌ و نسل به نسل تفاوت دارد.اما اصولی نیز دارد که باید رعایت شود.با این کار تقریبا در نظر اغلب مردم زیبا هستیم.این چهار اصل عبارتند از‌:تندرستی،تناسب،تقارن و تمایل می باشد. ۱- تندرستی بر کسی پوشیده نیست که انسان جوان نسبت به سالمندان زیبایی بیشتری دارد.تحقیقات نشان داده است همانطور…

ادامه مطلب و دانلود
کمکهای اولیه
عمومی 

مبانی کمکهای اولیه

کمکهای اولیه مراقبت های آنی و خیلی فوری است.اقداماتی که بلافاصله پس از وقوع اتفاق و حادثه.پیش از رسیدن اورژانس و نیروهای امدادی و رسیدن به مراکز درمانی برای فرد یا افراد آسیب دیده که دچار بیماری یا سانحه ناگهانی شده است انجام

ادامه مطلب و دانلود